Sudo’nun 42. sayısından kelimeler


Ubuntu Türkiye tarafından hazırlanan aylık e-dergi 42. Sudo‘daki 7 kelime karşılığı:  lens (mercek), daemon (arthizmet), thumbnail (öngörüntü) , link (bağlantı), transparency-opacity (saydamlık-donukluk), delay (gecikme), mnemonics (hatırlatıcı, anımsatıcı), level (düzey) […]

Ana Konu: Yabancı kelimeler

Sudo’nun 41. sayısından kelimeler


Ubuntu Türkiye tarafından hazırlanan aylık e-dergi Sudo’daki 7 kelime karşılığı: dash (ana seçke), heads up display (akıllı seçke), folder (dizin), frame rate (kare oranı), indicator (gösterge), column (dikeç), detail (ayrıntı) […]

Ana Konu: Yabancı kelimeler

Ağ günlüğü – Blog


Hedef Türkçe’nin sunumunda da kullanılan bu yapıyı yabancılar “blog” olarak adlandırmışlar. Dilimize geçişi ise biraz sancılı durumda. Türkçe’ye çevrildiğinde anlamı ağ günlüğü. “Blog” yerine Türkçe kelime kullanalım girişimleri neden başarısız? […]

Ana Konu: Yabancı kelimeler