Sudo’nun 42. sayısından kelimeler


Ubuntu Türkiye tarafından hazırlanan aylık e-dergi 42. Sudo‘daki 7 kelime karşılığı:  lens (mercek), daemon (arthizmet), thumbnail (öngörüntü) , link (bağlantı), transparency-opacity (saydamlık-donukluk), delay (gecikme), mnemonics (hatırlatıcı, anımsatıcı), level (düzey) […]

Ana Konu: Yabancı kelimeler