Sudo’nun 42. sayısından kelimeler


Ubuntu Türkiye tarafından hazırlanan aylık e-dergi 42. Sudo‘daki 7 kelime karşılığı:  lens (mercek), daemon (arthizmet), thumbnail (öngörüntü) , link (bağlantı), transparency-opacity (saydamlık-donukluk), delay (gecikme), mnemonics (hatırlatıcı, anımsatıcı), level (düzey) […]

Ana Konu: Yabancı kelimeler

Launchpad nedir? Nasıl çeviri yapılır?


Launchpad, yazılım projelerinin geliştirilebileceği, etrafında katılımcılardan bir topluluk oluşturulabilicek bir çeşit fırlatma rampası. Launchpad, yazılımınızın kodunu barındırabilir, hata takibini yapabilir, yol haritasının paylaşılabileceği, sorulara yanıt aranabileceği ve çeşitli diller için yerelleştirme yapılabilir […]

Ana Konu: Çeviri Araçları

qBittorrent 3.0 çevirisi güncellendi


qBittorrent, utorrent benzeri açık kaynak kodlu bir Bittorrent istemcisi. Yeni özelliklerin ve değişen kısımların çevirileri güncellendi.. […]

Ana Konu: Türkçeleştirme

Sudo’nun 41. sayısından kelimeler


Ubuntu Türkiye tarafından hazırlanan aylık e-dergi Sudo’daki 7 kelime karşılığı: dash (ana seçke), heads up display (akıllı seçke), folder (dizin), frame rate (kare oranı), indicator (gösterge), column (dikeç), detail (ayrıntı) […]

Ana Konu: Yabancı kelimeler