Sudo’nun 42. sayısından kelimeler


Ubuntu Türkiye tarafından hazırlanan aylık e-dergi 42. Sudo‘daki 7 kelime karşılığı:  lens (mercek), daemon (arthizmet), thumbnail (öngörüntü) , link (bağlantı), transparency-opacity (saydamlık-donukluk), delay (gecikme), mnemonics (hatırlatıcı, anımsatıcı), level (düzey) […]

Ana Konu: Yabancı kelimeler

Sudo’nun 41. sayısından kelimeler


Ubuntu Türkiye tarafından hazırlanan aylık e-dergi Sudo’daki 7 kelime karşılığı: dash (ana seçke), heads up display (akıllı seçke), folder (dizin), frame rate (kare oranı), indicator (gösterge), column (dikeç), detail (ayrıntı) […]

Ana Konu: Yabancı kelimeler